Contact

Verenigingsgebouw
Schoolstraat 11a
3901 BC  Veenendaal
T: 0318 - 518317
E: info@scheepjeswolharmonie.nl of via ons contactformulier.

Correspondentieadres
Postbus 587
3900 AN  Veenendaal

Bankrekeningnummer:
IBAN: NL33 INGB 0000 2455 15,
BIC: INGBNL2A

KvK Utrecht, nummer: 40480704
Aangesloten bij de KNMO,
onder nummer 150641.